Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár

kutató professzor emeritus
berczik.arpad [at] ecolres.hu
+36 1 279 3100/109
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Fő kutatási területe sekély vizű tavakban az üledék mezofaunájának és az áramló vizek hidrobiológiai kutatása.

Nevéhez fűződik több magyarországi nagy kiterjedésű, de sík vízű tó üledékének mezofaunájának vizsgálatsorozattal történő feltárása. Elsőként sikerült megállapítania a Velencei-tó víztereinek mozaikszerű eltéréseit.

Az úgynevezett áramló vizekre vonatkozó kutatásai a Dunára, annak mellékágrendszerére, illetve más magyarországi kisvízfolyásokra terjedtek ki. Jelentős tevékenységet végzett a magyar Duna-szakasz hidrobiológiai állapot-feltárásában, valamint a Fertő-Hanság 1972-es hidrobiológiai feltárásának kutatásszervezői és kutatói munkájában.

A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer kérdéskörénél hidrobiológus szakértőként vett részt.

1978 és 1991 között az MTA Botanikai Kutatóintézetének, majd Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének igazgatója.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Válogatott publikációk:

2014

Tarjányi Nikolett, Berczik Árpád (2014): Spatial distribution of phytophilous macroinvertebrates in a side arm of the middle Danube river Acta Zoologica Bulgarica S7: pp. 13-17. (2014)

2012

Schöll K, A Kiss, M Dinka, Á Berczik. (2012): Flood-pulse effects on zooplankton assemblages in a river-floodplain system (Gemenc floodplain of the Danube, Hungary). International Review of Hydrobiology 97: pp. 41-54.

2001

Kiss A, Berczik Árpád (2001): A hansági Fehér-tó hidrobiológiai jellege és Cladocera, Ostracoda, Copepoda együttesei. In: Borhidi A., Botta-Dukát Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón II. Műhelytanulmányok sorozat, MTA, Budapest, pp. 127-147.

1976

Andrikovics S, Berczik Árpád - Aujeszky L, Schilling F, Somogyi S (szerk.) (1976): Hidrobiológia - zoológia. A Fertő-táj adatgyűjteménye 3. Budapest, pp. 423-537.