Bácsiné Béres Viktória, PhD

VÖI Tisza-kutató Osztály
beres.viktoria [at] ecolres.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Extrém klimatikus események bevonatalkotó algaközösségekre gyakorolt hatása
Időszakos és állandó vízellátottságú vízfolyások bentikus algaközösségének taxonómiai és funkcionális csoport, valamint trait alapú összetételét, ill. az ezekben megmutatkozó különbségeket vizsgáljuk nemcsak alapkutatási, hanem természetvédelmi és gazdasági szempontokat is szem előtt tartva.

Bentikus algák kolonizációja – funkcionális szintű változások
Különböző méretű vízfolyásokban zajló kolonizációs folyamatokat vizsgálunk annak érdekében, hogy megértsük, a környezeti tényezők, ill. a környezeti körülményekben bekövetkező hirtelen, ill. extrém változások (pl. viharok, kiszáradás) milyen irányban változtatják meg a bentikus algaközösségek struktúráját, az indukált szerkezeti változások pedig hogyan befolyásolhatják a táplálékhálózatot.

Bentikus algák ökológiai állapotértékelésben betöltött szerepe
Taxonómia és funkcionális csoport szintű, valamint trait alapú vizsgálatokat végzünk elsősorban vízfolyásokban, melyek lehetőséget teremtenek a már meglévő állapotértékelő mérőszámok, indexek továbbfejlesztésére, ill. új indexek kidolgozására.

Természetvédelmi stratégiák és bevonatalkotó algaközösségek kapcsolata
A Víz Keretirányelvben megfogalmazott célok (vizeink jó ökológiai állapota) és az alapvetően makroszkopikus élőlények védelmét célzó természetvédelmi stratégiák közti érdekellentéteket és azok megoldási lehetőségeit vizsgáljuk a mikroszkopikus, bevonatalkotó algák oldaláról.

Bentikus algák trait alapú vizsgálatai, habitat-funkcionális csoport összefüggések
Mikro-, és mezohabitat szintű vizsgálatokat folytatunk állóvizekben és vízfolyásokban annak érdekében, hogy megértsük, az egyes jellegekkel, jelleg-kombinációkkal bíró bevonatalkotó algafajok diszperziója mennyiben függ az élőhely szerkezetétől (pl. makrovegetáció összetétele), ill. egyéb környezetei tényezőktől (pl. tápanyag-tartalom).

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
bentikus algák, trait vizsgálatok , algák taxonómiája
Válogatott publikációk:

2019

B-Béres V., Tóthmérész B., Bácsi I., Borics G., Abonyi A., Tapolczai K., Rimet F., Bouchez A., Várbíró G., Török P. (2019): Autumn drought drives functional diversity of benthic diatom assemblages of continental streams Advances in Water Resources 126 pp. 129-136.

2018

Wang C., B-Béres V*., Stenger-Kovács Cs., Li X., Abonyi A. (2018): Enhanced ecological indication based on combined planktic and benthic functional approaches in large river phytoplankton ecology Hydrobiologia 818 pp. 163-175

2017

B-Béres V., Török P., Kókai Zs., Lukács Á., T-Krasznai E., Tóthmérész B., Bácsi I. (2017): Ecological background of diatom functional groups: Comparability of classification systems Ecological Indicators 82 pp. 183-188.

2016

B-Béres V, Lukács Á, Török P, Kókai Z, Novák Z, T-Krasznai E, Tóthmérész B, Bácsi I (2016): Combined eco-morphological functional groups are reliable indicators of colonisation processes of benthic diatom assemblages in a lowland stream. Ecological Indicators 64 (1): 31-38.

2015

B-Béres V, Vasas G, Dobronoki D, Gonda S, Nagy SA, Bácsi (2015): Effects of cylindrospermopsin producing cyanobacterium and its crude extracts on a benthic green alga - competition or allelopathy? Marine Drugs 13: 6703-6722.