Boza Gergely, PhD

tudományos munkatárs
boza.gergely [at] ecolres.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1. Elméleti ökológia: A térbe explicit populációk és kölcsönhatások vizsgálata szimulációs modellekkel. Egyedalapú modelleket segítségével vizsgálunk többféle kölcsönhatást olyan közösségekben, melyeknek a kapcsolatai különféle hálózatokkal irhatóak le. Ezen kapcsolati struktúrák egyik kitüntetett típusa a rácsháló (reguláris gráf) vagy sejtautomata model, melyet a szesszilis vagy korlátozott mobilitású egyedek modellezésére használunk.

2. Mutualizmus: A fajok közti kölcsönösen előnyös kapcsolatok evolúciójának és stabilitásának vizsgálata elméleti modellek segítségével. Arra keressük a választ, hogy milyen mechanizmusok stabilizálhatják a fajok közötti kooperatív viselkedést illetve a gazda-szimbionta kapcsolatokat.

3. Kooperáció: A kölcsönös segítségnyújtás evolúcióját elősegítő mechanizmusok megértése elméleti modellekel. Vizsgáljuk többek között, hogy a feltételes és reaktív befektetési viselkedés mely körülmények között lehet stabil egy közösségben. Ezenfelül vizsgáljuk a többrésztvevős játékokat, főképp a nem-lineáris vagy lépcsős közjó játékokat.

4. A kooperáció és a kommunikáció evolúciódinamikájának elméleti vizsgálata jól-kevert és térben explicit játékelméleti modellezésével. Arra vagyunk kínáncsiak, hogy mely esetekben alakulhatnak ki őszinte és mely esetekben csaló stratégiák, és ezek miként befolyásolják a csoportos kooperációt.

5. A viselkedési sokféleség kialakulása és a különféle típusok kölcsönhatásai heterogén közössegekben.

6. Mikrobiom dinamika: Térben explicit modellekkel viszgáljuk, hogy mely tényezők befolyásolhatják a mikrobiom közösségek összetételét és stabilitását. Elsősorban az extracelluláris térbe juttatott és diffúzióval terjedő anyagok (enzimek, antibiotikumok, szignálmolekulák) explicit modellezésével vizsgáljuk, hogy az ilyen „közjavak” hogyan hatnak a mikrobiális közösségek dinamikai stabilitásra, a mutualisztikus kölcsönhatások kialakulására illetve azt, hogy a diffúziós kényszerek hogyan szabályozzák a közösség összetételét.

7. Az élet keletkezésének modellezése az RNS-világ forgatókönyv alapján, a sztochasztikus korrektor model-család (SCM) használatával.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
szociális dilemmák, együttműködés evolúciója, sokféleség és együttműködés, elméleti ökológia, térben explicit modellek, mikrobiomok felépülése, az élet keletkezése, rendszerszintű kockázattal járó események dinamikája
Válogatott publikációk:

2019

Boza, G, Worsley, S, Yu, DW and Scheuring, I. (2019): Efficient assembly and long-term stability of defensive microbiomes via private resources and community bistability PLOS Comp. Biol. 15 (5), e1007109

2017

Szilágyi, A., Boza G. and Scheuring, (2017): Analysis of stability to cheaters in models of antibiotic degrading microbial communities J. Theor. Biol. 423: pp. 53-62

2015

Kun Á., Szilágyi A., Könnyű B., Zachar I., Boza G., Szathmáry E. (2015): The dynamics of the RNA world: Insights and challenges The Annals of the New York Academy of Sciences. 1341:75–95