Engloner Attila, PhD

csoportvezető, tudományos főmunkatárs
VÖI Duna Diverzitás Osztály
engloner.attila [at] ecolres.hu
+36 1 279 3100 / 204 vagy 205
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Az MTA ÖK Víztudományi Koordinációs Csoport vezetője
Az MTA ÖK DKI Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport vezetője

- A vízi makrofitonok eloszlását, tömegességét befolyásoló tényezők és törvényszerűségek kutatása, a hínárfajok fenetikai és genetikai diverzitásának feltárása
- Nádpusztulás és -kolonizáció
- A növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban
- A vízi makrofitonokon kialakult biofilm összetételének kutatása
- A Duna és egyéb vízterek élőlény közösségeinek és a klímaváltozással összefüggő folyamatok közösségekre gyakorolt hatásainak környezeti DNS alapú vizsgálata
- Szigetköz monitoring
- Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey)

Díjak, ösztöndíjak

2013 - 2016 : Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2005 - 2006: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
2004: Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díj
1995: Kossuth Lajos Tudományegyetem "Természettudományi Kar Emlékérem"
1995: Pro Renovanda Cultura Hungariae “Diákok a tudományért” szakalapítvány díj
1994: IV. Országos Környezettudományi Diákkonferencián első helyezés, valamint
MTESZ különdíj


Tevékenység, kutatás címszavakban: 
vízi makrofitonok, nádpusztulás és -kolonizáció, biofilm , MTA Nemzeti Víztudományi Program
Válogatott publikációk:

2020

Borsodi K.A., Anda D., Krett, G., Megyes M., Németh K., Dobosy P., Aszalós J.M., Engloner A. (2020): Comparison of planktonic and reed biofilm bacteria in different riverine water bodies of River Danube. River Res Applic. 36:852–861
Engloner A.I., Németh K., Gere D., Stefán D., Óvári M. (2020): Effects of water depth and water level fluctuation on the total and bio-available element concentrations in riverine reed stands. Ecological Indicators 114: 106328

2019

Engloner A., Vargha M., Báldi A., Józsa J. (eds) (2019): Hungarian Water Research Programme: challenges and research tasks Centre for Ecological Research, Tihany. ISBN 978-615-5799-07-5
Engloner A., Vargha M., Báldi A., Józsa J. (szerk.) (2019): A Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kihívásai és feladatai. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. ISBN 978-615-5799-04-4

2018

Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M. (2018): Distribution and habitat characteristics of macrophyte vegetation in the Middle Danube (1786-1433 rkm), Hungary. In: Janauer, A.G., Gaberscik, A., Kvet, J., Germ, M., Exler, N. (Eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia Praha 2018., 408p., pp: 221-233. ISBN 978-80-200-2743-6.