Végvári Zsolt, az MTA doktora

GINOP Fenntartható Ökoszisztémák Csoport
VÖI igazgató, tudományos tanácsadó
VÖI Restaurációs Vízi Ökológiai Osztály
vegvari.zsolt [at] ecolres.hu
+36 1 279 3100
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1) Élőlények klímaválasza
Nagy taxonómiai skálán vizsgáljuk, hogy klimatikus folyamatok hatására hogyan reagálnak az állatok és növények időbeli fenológiai jellemzőik változtatásával, mint amilyen a virágzási vagy kirepülési idő, illetve a vonulás időzítése.

2) Vízimadarak vonulásdinamikája és védelme
Globális skálán tanulmányozzuk vízimadaraknál (például darvak, ludak, récék, partimadarak) emberi zavarás és predáció hatásaira mutatott eltéréseket a vonulási viselkedésben, illetve ennek a folyamatnak a természetvédelmi kezelésben hasznosítható következményeit.

3) Gerincesek szaporodási stratégiái
A gerinces állatfajok széles skáláján vizsgáljuk a szaporodási rendszerek (ivararány-eltolódások, szociális szaporodási rendszer, ivarmeghatározási rendszerek) evolúciós összefüggéseit, illetve ennek a környezeti meghatározottságát, különös tekintettel az elterjedési területek klimatikus paramétereire.

4)Elterjedésmodellezés
Elsősorban természetvédelmi szempontból kiemelt állatfajoknál prediktáljuk rendelkezésre álló elterjedési adatok alapján a klimatikusan potenciális jelenlegi elterjedési területet, valamint ezt vetítjük múltbeli (például az utolsó eljegesedési maximum időszakára), illetve közeljövőbeli (2050, 2080) időskálákra, melyek segítségével meghatározhatóak a glaciális refúgiumterületek, illetve az ismert klimatikus folyamatok hatására az elterjedési területek várható eltolódása, ami fontos a fajvédelmi tervek kialakításánál.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
vízimadarak, vonulásdinamika, szaporodási stratégia, klimatikus válasz, fenológiai jellemzők
Válogatott publikációk:

2018

Kubelka, V., Šálek, M., Tomkovich, P., Végvári, Z., Freckleton, R.P. and Székely, T. (2018): Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds.
Végvári, Z., Katona, G., Vági, B., Freckleton, R.P., Gaillard, J.M., Székely, T. and Liker, A. (2018): Sex‐biased breeding dispersal is predicted by social environment in birds.

2016

Végvári, Z., Juhász, E., Tóth, J.P., Barta, Z., Boldogh, S., Szabó, S. and Varga, Z. (2016): Life‐history traits and climatic responsiveness in noctuid moths.

2011

Végvári, Z., Barta, Z., Mustakallio, P. and Székely, T. (2011): Consistent avoidance of human disturbance over large geographical distances by a migratory bird.

2010

Vegvari, Z., Bokony, V., Barta, Z. and Kovacs, G. (2010): Life history predicts advancement of avian spring migration in response to climate change.