Árpád BERCZIK, member of the Hungarian Academy of Sciences

research professor emeritus
berczik.arpad [at] ecolres.hu
+ 36 1 279 3100/109
Brief description of the main scopes: 

His main research areas are the sediment mesofauna of shallow lakes and the hydrobiology of watercourses.

In a series of surveys he has explored sediment mesofauna of several large, but shallow?? lakes of Hungary. He was the first to determine the mosaic variance in waterbodies of Lake Velence, Hungary.

Nevéhez fűződik több magyarországi nagy kiterjedésű, de sík vízű tó üledékének mezofaunájának vizsgálatsorozattal történő feltárása. Elsőként sikerült megállapítania a Velencei-tó víztereinek mozaikszerű eltéréseit.

In his researches on watercourses he has studied the Danube, and its tributaries, and other smaller Hungarian streams. He had a significant role in exploring the hydrobiological status of the Hungarian section of the Danube, and in the hydrobiological study of Fertő-Hanság in 1972 both as organizer and researcher.

Az úgynevezett áramló vizekre vonatkozó kutatásai a Dunára, annak mellékágrendszerére, illetve más magyarországi kisvízfolyásokra terjedtek ki. Jelentős tevékenységet végzett a magyar Duna-szakasz hidrobiológiai állapot-feltárásában, valamint a Fertő-Hanság 1972-es hidrobiológiai feltárásának kutatásszervezői és kutatói munkájában.

He has been a hydrobiology expert in discussions concerning the barrage at Bős-Nagymaros.

A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer kérdéskörénél hidrobiológus szakértőként vett részt.

Between 1978 and 1991 he had been director of the Botanical Institute, later called the Centre for Ecological and Botanical Research of the Hungarian Academy of Sciences.

1978 és 1991 között az MTA Botanikai Kutatóintézetének, majd Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének igazgatója.

Main profile in keywords: 
hydrobiology, ecology, zoology
Selected publications:

2014

Ágoston-Szabó E, Schöll K, Kiss A, Berczik Á, Dinka M. (2014): Decomposition of Willow Leaf Litter in an Oxbow Lake of the Danube River at Gemenc, Hungary Acta zoologica bulgarica Suppl. 7: pp. 197-202.
Tarjányi Nikolett, Berczik Árpád (2014): Spatial distribution of phytophilous macroinvertebrates in a side arm of the middle Danube river Acta Zoologica Bulgarica S7: pp. 13-17. (2014)

2012

Schöll K, A Kiss, M Dinka, Á Berczik. (2012): Flood-pulse effects on zooplankton assemblages in a river-floodplain system (Gemenc floodplain of the Danube, Hungary). International Review of Hydrobiology 97: pp. 41-54.

2001

Kiss A, Berczik Árpád (2001): A hansági Fehér-tó hidrobiológiai jellege és Cladocera, Ostracoda, Copepoda együttesei. In: Borhidi A., Botta-Dukát Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón II. Műhelytanulmányok sorozat, MTA, Budapest, pp. 127-147.

1976

Andrikovics S, Berczik Árpád - Aujeszky L, Schilling F, Somogyi S (szerk.) (1976): Hidrobiológia - zoológia. A Fertő-táj adatgyűjteménye 3. Budapest, pp. 423-537.