Kutatócsoportok

A Duna és Tisza vízi ökoszisztémáinak és állatközösségeinek (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő, vízimadár) tanulmányozása.

Az élőhely-csökkenést és fragmentációt az antropocén korban a biodiverzitást legjobban veszélyeztető tényezők közt tartják számon. A metaközösség-ökológia modern eszköztárának segítségével célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában.

Állóvizek és vízfolyások planktonikus és bentikus algaközösségeinek megismerése

Planktonikus és bentonikus algák és a dinamikus vízjárás, a hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásainak kutatása.

Természetvédelmi szempontból fontos fajokat, élőhelyeket, tájakat és ökoszisztémákat vizsgálunk változatos ökológiai módszerekkel.

Vizeinket érő emberi szennyezések, gyógyszermaradványok káros hatásainak kutatása és értékelése.

Vízi makrofitonok és a rajtuk kialakuló biofilm alap- és alkalmazott kutatása:
- a makrofitonok eloszlása, tömegessége, fenetikai és genetikai diverzitása különböző vízi élőhelyeken;
- nádpusztulás és -kolonizáció;
- a növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban;
- a vízinövényeken kialakuló biofilm valamint a környező víztest mikrobiális összetételének kutatása;

A kutatócsoport ökológiai szemléletű alap- és alkalmazott kutatásokat végez vízi és vizes rendszerekben makroszkopikus vízi gerinctelen szervezeteken.

A csoport mikrobaközösségek összetételét, az egyes taxonok anyagforgalmi szerepét és biológiai interakcióit elemzi, és kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-medence különleges vizes élőhelyeinek részletesebb feltárására, a környezeti változásokra adott válaszok és adaptációs mechanizmusok, valamint a klímaváltozással összefüggésbe hozható hatások lehetséges következményeinek megismerésére.

A planktonikus élőlények központi szerepet játszanak a vízi ökoszisztémákban, mint elsődleges termelők (fitoplankton), illetve a felső trofikus szintek táplálékai (zooplankton). Kutatócsoportunk planktonikus közösségek összetételének környezeti tényezőkkel való összefüggéseit, illetve a közösségszerkezet-beli változások ökoszisztéma-szintű hatásait vizsgálja.

Oldalak