Kutatók

Névcsökkenő sorrend Kutatási téma
Abonyi András, PhD
tudományos munkatárs
közösségi ökológia, biodiverzitás—működés (BEF), fitoplankton, chytrid alga paraziták, nagy folyók
Ács Éva, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Bácsiné Béres Viktória, PhD
tudományos főmunkatárs
bentikus algák, trait vizsgálatok , algák taxonómiája
Barta Barbara
tudományos segédmunkatárs
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Boda Pál, PhD
tudományos főmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitoplankton, tér-időbeli mintázatok, Víz Keret-irányelv, ökológiai állapotértékelő módszerek
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, vízimadarak, zoológia, konzervációbiológia
Borza Péter, PhD
tudományos munkatárs
Amphipoda, Isopoda, Mysida
Boza Gergely, PhD
tudományos munkatárs
szociális dilemmák, együttműködés evolúciója, sokféleség és együttműködés, elméleti ökológia, térben explicit modellek, mikrobiomok felépülése, az élet keletkezése, rendszerszintű kockázattal járó események dinamikája
Buczkó Krisztina, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
folyó és állóvizek kutatása, paleolimnológia, algológia, kvantitatív rekonstrukció, Kárpáti-régió
Csősz Sándor, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
hangyák, biodiverzitás, taxonómia, fenotipikus plaszticitás, szociálparazitizmus
Décsiné Gombos Erzsébet, PhD
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Dobosy Péter, PhD
osztályvezető
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos munkatárs
kovaalga, környezeti DNS
Egri Ádám, PhD
tudományos munkatárs
vizuális ökológia, ökológiai csapdák, vízirovarok
Engloner Attila, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
vízi makrofitonok, nádpusztulás és -kolonizáció, biofilm , MTA Nemzeti Víztudományi Program
Felföldi Tamás
csoportvezető
tudományos munkatárs
mikrobiális ökológia, molekuláris taxonómia, természetes vizes élőhelyek mikrobaközösségei, szikes tavak, új fajok leírása

Oldalak