Kutatók

Névnövekvő sorrend Kutatási téma
HUỲNH NGỌC Thu Hương
tudományos segédmunkatárs
climate change, aquatic ecology, zooplankton
Záray Gyula, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia
Vincze Orsolya, PhD
tudományos munkatárs
ivar-specifikus életmenetek és fiziológia, vonulási viselkedés és kognitív evolúció.
Végvári Zsolt, az MTA doktora
VÖI igazgató
tudományos tanácsadó
vízimadarak, vonulásdinamika, szaporodási stratégia, klimatikus válasz, fenológiai jellemzők
Várbíró Gábor, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, biológiai adatbázisok, biológiai minősítési rendszerek
Vad Csaba, PhD
csoportvezető
tudományos munkatárs
planktonökológia, zooplankton, biodiverzitás, klímaváltozás, kisvizek és tavak ökológiája
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
bevonatalkotó kovaalga, nagy folyó, környezeti változók
Tóth István
tudományos munkatárs
Török-Krasznai Enikő, PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
vízkémia, üledékkémia, mikroműanyag
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
stochasztikus korrektor modell, genetikai kód, általános replikátor elmélet, tanulás és evolúció
Szánthó Lénárd
tudományos segédmunkatárs
Szalóky Zoltán
intézeti mérnök
hidro- és halbiológiai vizsgálatok, Duna, halközösség
Szabolcs Márton, PhD
tudományos segédmunkatárs
görög karsztvipera, édesvízi biodiverzitás, gyepek restaurációja
Szabó Eszter Lilla
tudományos segédmunkatárs
Szabó Beáta, PhD
tudományos munkatárs

Oldalak