Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján

magyar
Fokozat szint: 
BSc
MSc
Intézet - hely: 
ÖBI Vácrátót

A növényzet nagy térléptékű variabilitásának leírása több mint egy évszázados múltra tekint vissza, s az ezredforduló óta reneszánszát éli. A modern cönológia a régen publikált és az újonnan begyűjtött adatokat egyaránt felhasználva, korszerű statisztikai módszerek alkalmazásával tárja fel a vegetáció változatosságát, különít el vegetációtípusokat, amely aztán megkönnyíti a növényzetről való diskurzust a többi tudományterület, a természetvédelem és a gazdálkodás számára, továbbá betekintést nyújt a növényi együttélés alapvető jelenségeibe. Néhány közép-európai országban születtek statisztikailag megalapozott szintézisek az ország vegetációtípusairól, a többség azonban, köztük Magyarország is, csak félúton van efelé. A jelölt feladata, hogy szakirodalmi kutatás, cönológiai felvételezés és az adatok statisztikai elemzése útján a témavezetővel egyeztetett vegetációtípusnak egy adott régióban készítse el a numerikus szüntaxonómiai revízióját. A munka igen sokrétű, hiszen régi irodalmak böngészését, adatbázisban tárolt adatok áttekintését, új terepi adatok gyűjtését, számítógépes statisztikai adatelemzést egyaránt igényel.

Amit elvárunk a jelentkezőtől:
- angol nyelvtudás olvasás szintjén;
- a hazai edényes növényfajok jó, szükség szerint tovább fejleszthető ismerete;
- terepmunka során állóképesség és önállóság;
- a közösségi ökológia alapvető mintavételi és statisztikai adatelemzési módszereinek ismerete.
- érdeklődés, szorgalom, önállóság, precízitás.

Előnyt jelenthet:
- német vagy francia nyelv ismerete (a régi irodalmak olvasásához);
- mohák ismerete;
- kiemelkedő statisztikai és/vagy bioinformatikai képzettség.

Amit kínálunk:
- bekapcsolódás az Intézet magas szintű szakmai munkájába;
- elmélyülés a tudományterület módszertanában;
- megismerkedés szerteágazó vegetációökológiai jelenségekkel;
- jó hangulatú terepi munkák;
- közös publikálás, konferenciarészvétel itthon és külföldön.