VÖI Klasszikus és Molekuláris Fikológiai kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A kutatócsoport a planktonikus és a bentonikus algák vizsgálatára alapozva végez kutatásokat a Duna vízgyűjtőjén, tanulmányozva a dinamikus vízjárás, a különböző hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásait ezen élőlényközösségek szerkezetére, működésére. A vízi ökoszisztémák egyik legjelentősebb algacsoportjának, a kovaalgáknak a vonatkozásában olyan autökológiai, morfo- és molekuláris taxonómiai, jellegalapú és betelepülés-dinamikai alapkutatásokat is végez folyó és állóvizekben (kiemelten a Duna, Fertő, Velencei-tó és a Balaton), melyek eredményei az alkalmazott kutatások során is hasznosulnak, támogatva ezzel többek között a víz- és környezetpolitikai döntéshozatalt.
A kutatócsoport kiemelten foglalkozik a Duna egyik legjelentősebb hazai mellékág-rendszerével a Szigetközzel, ahol vizsgálja a funkcionális mintázatok és környezeti változók közötti összefüggéseket a funkcionális traitek, mint az adaptációs stratégiák proxijainak kutatásán keresztül.
Részt vesz a Nemzetközi Duna Expedíciókban (Joint Danube Survey).

Munkáink:
A bevonatlakó kovaalgák országos vizsgálata

Nemzetközi kovaalga körvizsgálat

A kovaalga metabarcoding alkalmazhatósága a hazai vízfolyások és szikesek ökológiai állapotértékelésében

Válogatott publikációk:

2021

Datki, Zsolt ✉ ; Acs, Eva* ; Balazs, Evelin ; Sovany, Tamas ; Csoka, Ildiko ; Zsuga, Katalin ; Kalman, Janos ; Galik-Olah, Zita (2021): Exogenic production of bioactive filamentous biopolymer by monogonant rotifers ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 208 Paper: 111666

2019

Ács, Éva ; Földi, Angéla ; Vad, Csaba Ferenc ; Trábert, Zsuzsa ; Kiss, Keve Tihamér ; Duleba, Mónika ; Borics, Gábor ; Grigorszky, István ; Botta-Dukát, Zoltán (2019): Trait-based community assembly of epiphytic diatoms in saline astatic ponds: a test of the stress-dominance hypothesis. SCIENTIFIC REPORTS 9 : 1 Paper: 15749

2018

Angéla Földi, Éva Ács , István Grigorszky, Luc Ector, Carlos Eduardo Wetzel, Gábor Várbíró, Keve Tihamér Kiss, Péter Dobosy, Zsuzsa Trábert, Andrea K. Borsodi, Mónika Duleba (2018): Unexpected consequences of bombing. Community level response of epiphytic diatoms to environmental stress in a saline bomb crater pond area PLOS ONE, URL:| https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205343

2014

Duleba Mónika, Ector Luc, Horváth Zsófia, Kiss Keve Tihamér, Molnár Levente Farkas, Pohner Zsuzsanna, Szilágyi Zsuzsa, Tóth Bence, Vad Csaba Ferenc, Várbíró Gábor, Ács Éva (2014): Biogeography and Phylogenetic Position of a Warm-stenotherm Centric Diatom, Skeletonema potamos (C.I. Weber) Hasle and its Long-term Dynamics in the River Danube Protist 165:(5) pp. 715-729.

2013

Kiss Keve T, Genkal Sergei I, Ector Luc, Molnár Levente, Duleba Mónika, Bíró Péter, Ács Éva. (2013): Morphology, taxonomy and distribution of Stephanodiscus triporus (Bacillariophyceae) and related taxa. European Journal of Phycology 48(4): pp. 363-379.
Projektek: 
2016 - 2020 CRYPTIC: CRYPtogams’ Traits In the Carpathians (CRYPTIC - NKFI 119208 - Buczkó Krisztina, az MTA doktora)
2015 - 2015 A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (KEOP-7.9.0/12-2013-0007 - Ács Éva, az MTA doktora)
2008 Magyar és olasz nagyfolyók fito- és zooplanktonjának kutatása (OMFB-00720/2008; IT-38/2007 - Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora)
2005 Magyar és horvát vizek Centrales és Dinophyta fajainak kutatása (OMFB-00307/2005; HR-15/2004 - Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora)
2005 Magyar és spanyol vizek Centrales és Dinophyta flórája (OMFB-00315/2005, E-34/04 - Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora)