Milyen szerepet játszanak a tavon belül zajló metaközösségi folyamatok a fitoplankton diverzitásának alakításában sekély, eutróf tavakban?

HU OTKA (K 132150 , 2019 - 2023, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. Borics Gábor
A projektet vezető intézmény: 
Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

A kutatás fő kérdése, hogy a sekély eutróf tavak fitoplanktonjának diverzitását egy a tavon belüli metaközösség dinamika alakítja-e? Hipotézisünk szerint egy ún. source-sink dinamika felelős a pelágium nagy diverzitásának fenntartásáért, és a diverzitás mértékét a litorális/pelagiális régiók aránya szabja meg. Ez a hipotézis számos kérdés megválaszolását igényli.
1 Melyek a valóban metafitikusnak tekinthető algataxonok? Úgy véljük, hogy számos, ma ritka planktonelemnek tekintett faj valójában a metafitikus élettér lakója, melyek a limnológiai sajátságok függvényében kerülnek a planktonba. E fajok névszerinti megadása, és funkcionális jellegeik alapján történő jellemzése nem megkerülhető.
2 Milyen a metafitikus taxonok aránya különböző makrofiton borítottságú állóvizekben? A kérdés megválaszolása változatos litorális vegetációjú tó metafitonjának ill. fitoplanktonjának vizsgálatával történhet.
3 Mennyiben változik a pelágium fitoplanktonjának diverzitása, ha a gátoljuk a tavon belüli source-sink dinamikát? E kérdést kontrollált kis tavi kísérlettel kívánjuk megválaszolni.
4. Arra a kérdésre is választ szeretnénk kapni, hogy az a fizikai struktúra, amit a makrofitonok jelenléte jelent, önmagában képes-e fenntartani valamilyen metafitikus közösséget. E kérdés olyan mikrokozmosz vizsgálatokat igényel ahol 3-dimenziós mesterséges matrix jelenléte mellett vizsgáljuk a taxonok túlélési esélyeit.

Célok: 

A kutatási program célja annak megértése, hogy miért jellemzi extrém magas diverzitás a sekély tavi fitoplanktont a kis-közepes méretű tavak esetén. Hipotézisünk szerint ennek magyarázata az, hogy a litorális vegetáció metafitikus közössége és a nyílt vízi rész között egy a metaközösségi ökológiában un. source-sink dinamikaként ismert folyamat figyelhető meg, ami a pelágium diverzitását folyamatosan gazdagítja. Terepi és laboratóriumi vizsgálatokkal, és kontrollált tavi kísérlettel kívánjuk meghatározni a valóban metafitikusnak tekinthető mikroalga taxonok körét, és megadni azon funkcionális jellegeket, amelyek a taxonok túlélését segítik e speciális közegben. Olyan empirikus modellt kívánunk felállítani, amely segítségével megadható, hogy a litorális / pelagiális arány ismeretében hogyan alakul a pelágium fitoplanktonjának diverzitása. Ezzel a kutatással új irányt szeretnénk kijelölni a limnoökológiában, mivel jelenleg a metafiton, mind közegként, mind közösségként, egy szinte teljes mértékben mellőzött terület az vízi ökológiában, ami ez ideig csupán néhány fonalas szervezet vizsgálatára tért ki, nem foglalkozva e speciális élőhely további változatos csoportjainak kutatásával. Vizsgálatainkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy eutróf sekély tavak planktonjának diverzitása magyarázata során a metafitikus közösségek nem mellőzhetők.