Szélsőséges klíma-események bentikus algaközösségekre gyakorolt hatása

HU OTKA (FK 132142 , 2019 - 2023, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. Bácsiné Dr. Béres Viktória
A projektet vezető intézmény: 
Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

Az utóbbi évtizedben számos hazai kisvízfolyás nyáron, az aszályos periódusban kiszáradt, vagy a vízszintje annyira lecsökkent, hogy a folyamatos vízszál megszakadt, állóvizes plakkok képződtek. Arról azonban kevés adat áll rendelkezésre, ez hogyan befolyásolja a vízi ökoszisztémákat, végső soron a vizek ökológiai állapotát.
A bentikus kovaalgák fontos szerepet töltenek be az anyagforgalomban és energiaáramlásban. Érzékenyen reagálnak a környezeti tényezők változására, így kiváló indikátorai lehetnek a kiszáradásnak. Ezeket figyelembe véve jelen projekt a szárazság közösségformáló hatását, ill a kisvízfolyások kovaalga alapú minőségét fogja vizsgálni.
A projekt hipotézisei a következők:
1. A vízellátástól függetlenül a közösség taxonómiai összetétele el fog különülni az alföldi és a dombvidéki kisvízfolyásokban. A kiszáradó kisvizek közösségeinek funkcionális összetétele ugyanakkor nagyobb hasonlóságot fog mutatni, mint az állandó vizeké.
2. A funkcionális összetételt a vízjárás jelentősen befolyásolni fogja: Míg a kiszáradó kisvizekben pionír és/vagy kis méretű és/vagy aerofil taxonok dominanciája várható, addig az állandó vizekben döntően a motilis és/vagy közepes méretű taxonok lesznek jelen.
3. Az aszályos időszak hossza jelentősen mértékben hatni fog a diverzitásra: minél tovább tart az aszály, lokálisan egyre alacsonyabb funkcionális és taxonómiai diverzitást várható.
4. A kisvízfolyások minősége az aszályos időszak időtartalmával arányosan romlani fog.
A fent bemutatott hipotézisek tesztelésével olyan összefüggésekre tudunk majd rávilágítani, ami alapjaiban határozza meg a bevonat szerkezetét és funkcóját, ill. a vizek ökológiai állapotát.

Célok: 

Korunk egyik legnagyobb ökológiai kihívása a globális klímaváltozás közösségformáló szerepének feltárása, a folyamatok rendszeres monitorozásának megszervezése, és szükség esetén költséghatékony beavatkozási akciótervek készítése. Napjainkban a klímaváltozás legszembetűnőbb megnyilvánulásai az extrém időjárási jelenségek úgy, mint szárazság, áradások. A Kárpát-medencében az elmúlt évszázadban emelkedett az aszályos napok száma, a 2000-es évekre pedig a téli hónapok helyett nyár közepére tolódott ki a legszárazabb időszak a régióban. Ezen anomáliák miatt már most megfigyelhető a hazai kisvízfolyások esetében egy tipológiai eltolódás: az eddig állandó vízellátottságú kisvizek egyre gyakrabban száradnak ki, periodikus vizekké alakulnak. Ez pedig mindenképp újfajta konzervációbiológiai és nem utolsósorban gazdasági stratégiák kidolgozását igényli. Ám jelenleg nem állnak rendelkezésre az ehhez szükséges adatok, kutatási eredmények. Ezért jelen projekt célja azt vizsgálni, hogyan hat az aszály a bentikus algaközösségek taxonómiai és funkcionális összetételére, diverzitására, diszperziójára, valamint szukcessziójára
1. kiszáradó és állandó vízellátottságú kisvízfolyásokban,
2. alföldi és dombvidéki kisvízfolyásokban, ill.
3. kiszáradó kisvizeknél a vizes és a száraz periódus alatt.
4. Továbbá az aszály hogyan befolyásolja a kisvizek kovaalga alapú minőségét.
Ezen szempontok alapján történő vizsgálatokkal átfogó képet kaphatunk arról, milyen közösségszervező erővel bír a szárazság a bentikus kovaalga közösségekre.