VÖI Biodiverzitás és Metaközösség-ökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Az élőhely-csökkenést és fragmentációt az antropocén korban a biodiverzitást legjobban veszélyeztető tényezők közt tartják számon. A metaközösség-ökológia modern eszköztárának segítségével célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában. A helyi biotikus és abiotikus környezettel való kölcsönhatásokon belül kiemelten foglalkozunk a legrelevánsabb helyi stresszorok, a környezet által szabott korlátok és a trofikus kapcsolatok szerepével, valamint ezek megváltozásával a klímaváltozás és más emberi behatások révén. Célunk megérteni ezek interakcióját a térbeli folyamatokkal, az élőlények diszperziója révén létrejövő konnektivitással és az élőhelyhálózatok által szolgáltatott térbeli biztosítással. Kutatásaink során empirikus adatelemzést és kísérletes vizsgálatokat is végzünk, amelyhez vizsgálati objektumaink az olyan szigetszerű élőhelyek, mint a tavak és kisvizek (a kísérletes vizsgálataink során a mikro- és mezokozmoszok), és az ezeket benépesítő élőlények.

Válogatott publikációk:

2020

Thompson P. L., Guzman M. L., De Meester L., Horváth Zs., Ptacnik R., Vanschoenwinkel B., Viana D. S. & Chase J. M. (2020): A process‐based metacommunity framework linking local and regional scale community ecology Ecology Letters 23: 1314-1329

2019

Horváth Zs, R Ptacnik, Cs F Vad, J M Chase (2019): Habitat loss over six decades accelerates regional and local biodiversity loss via changing landscape connectance Ecology Letters 22(6): 1019-1027

2016