VÖI Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: 
A kutatócsoport tevékenysége: 

A csoport mikrobaközösségek összetételét, az egyes taxonok anyagforgalmi szerepét és biológiai interakcióit elemzi, és kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-medence különleges vizes élőhelyeinek részletesebb feltárására, a környezeti változásokra adott válaszok és adaptációs mechanizmusok, valamint a klímaváltozással összefüggésbe hozható hatások lehetséges következményeinek megismerésére. Az ökológiai kérdések megválaszolása során igyekszünk ötvözni a klasszikus mikrobiológiai technikákat (tenyésztéses és mikroszkópos vizsgálatok) a legmodernebb genomikai módszerekkel (amplikon szekvenálás, metagenomika és prokarióta genomika).