A bevonatlakó kovaalgák országos vizsgálata

A VÖI Klasszikus és Molekuláris Fikológiai kutatócsoportja fontos mérföldkőhöz érkezett a bevonatlakó kovaalgák országos felmérésében. 2019-ben és 2020-ban olyan nagyszabású fitobentosz vizsgálatot koordinált, melynek célja az volt, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási tervezéshez járuljon hozzá megbízható taxonómiai tudáson alapuló, nagy felbontású adatokkal elsősorban azon Víz Keretirányelv hatálya alá tartozó vizek esetében, ahol korábban nem, vagy alig történtek ilyen felmérések.

Hazánkat számos elmarasztalás érte, hogy sok az u.n. szürke vizek száma, vagyis azok a víztestek, amik ökológiai állapotáról nincsenek ismereteink. Ezt a hiányt kívántuk mérsékelni azáltal, hogy a két év során összesen 93 álló és 146 folyóvízi mintavételi helyet vizsgáltunk. Ezzel összesen 75 állóvízi és 104 folyóvízi víztestet ökológiai állapotának megismeréséhez járultunk hozzá.A nagyszabású munkában kutatócsoportunk minden tagja részt vett, valamint hazai és külföldi szakembereket is bevontunk a minták feldolgozásába. Összesen 9, taxonómiában is jártas biológus vett részt a munkában. A két év alatt 209 állóvízi és 284 folyóvízi mintát dolgoztunk fel. Ez több, mint 160.000 egyed pontos taxonómiai meghatározását jelentette. A feldolgozás elsősorban fénymikroszkóppal történt, de minden olyan kovaalga taxon esetében, ahol bármiféle határozási bizonytalanság felmerült, pásztázó elektronmikroszkópos feldolgozást is végeztünk. A munka eredményét mostanra adatbázisba rendeztük és elkezdtük egy olyan határozási segédlet megírását, amelyikkel a monitorozást végző kormányhivatali biológusok munkáját segítjük.