A kovaalga metabarcoding alkalmazhatósága a hazai vízfolyások és szikesek ökológiai állapotértékelésében

2021-ben pontosan 20 éve annak, hogy a VÖI Klasszikus és Molekuláris Fikológiai Kutatócsoport vezetőjének megjelent az első olyan tudományos publikációja, melyben a morfológiai alapú kovaalga taxonómiai vizsgálatok molekuláris módszerekkel is kiegészültek (https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1396089).
2 évvel ezelőtt a kutatócsoport célul tűzte ki, hogy hazai vizeink felmérése során megvizsgálja a metabarcoding (egy közösséget alkotó fajok azonosítása barcode, azaz vonalkód DNS-szakasz szekvenciája alapján, amit újgenerációs szekvenálással nyerünk ki) alkalmazhatóságát az ökológiai állapotértékelésben a mikroszkópos vizsgálatokkal összehasonlítva. Ehhez pilot jelleggel kiválasztottak 75 folyó és 14 állóvizet (szikes tavat), melyek bevonatlakó kovaalga közösségét mikroszkópos és molekuláris módszerekkel is megvizsgálták. A folyóvizek kiválasztásánál az volt a szempont, hogy egy trofitási gradienst lehessen lefedni, a szikesek pedig egyedülálló élőhelytípust jelentenek és a legtöbb európai országból hiányoznak.
A két módszerrel nyert eredmények alapján elvégezték a vizsgált vizek ökológiai állapot értékelését és megállapították, hogy a metabarcoding sikeresen alkalmazható lesz a hazai vizek bentikus kovaalgák alapján történő ökológiai állapotértékelésében, ha a javasolt fejlesztések megtörténnek, melyek elsősorban a referencia adatbázist érintik.