VÖI Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Vízi makrofitonok és a rajtuk kialakuló biofilm alap- és alkalmazott kutatása:
- a makrofitonok eloszlása, tömegessége, fenetikai és genetikai diverzitása különböző vízi élőhelyeken;
- nádpusztulás és -kolonizáció;
- a növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban;
- a vízinövényeken kialakuló biofilm valamint a környező víztest mikrobiális összetételének kutatása;
- a Duna és egyéb vízterek élőlényközösségeinek (kiemelten mikrobiális közösségek) és a klímaváltozással összefüggő folyamatok közösségekre gyakorolt hatásainak környezeti DNS alapú vizsgálata.
- Szigetköz monitoring;
- Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey)

Válogatott publikációk:

2020

Borsodi K.A., Anda D., Krett, G., Megyes M., Németh K., Dobosy P., Aszalós J.M., Engloner A. (2020): Comparison of planktonic and reed biofilm bacteria in different riverine water bodies of River Danube. River Res Applic. 36:852–861
Engloner A.I., Németh K., Gere D., Stefán D., Óvári M. (2020): Effects of water depth and water level fluctuation on the total and bio-available element concentrations in riverine reed stands. Ecological Indicators 114: 106328

2018

Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M. (2018): Distribution and habitat characteristics of macrophyte vegetation in the Middle Danube (1786-1433 rkm), Hungary. In: Janauer, A.G., Gaberscik, A., Kvet, J., Germ, M., Exler, N. (Eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia Praha 2018., 408p., pp: 221-233. ISBN 978-80-200-2743-6.

2016

Engloner A., Szegő D. (2016): Genetic diversity of riverine reed stands indicating the water regime of the habitat Ecological Indicators, 61:846–849

2015

Projektek: