Bede-Fazekas Ákos, Sántha Eszter, Bubics Benedek, Kubik Emese Flóra, Kenyeres Dóra, Kocsis Klára, Major Imola, Tihanyi Barbara és Somodi Imelda: Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, pp. 35.

Megjelenés éve: 
2016
Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához

Megjelent az MTA Ökológiai Kutatóközpont tanulmánykötet sorozatának harmadik kötete: Bede-Fazekas Ákos, Sántha Eszter, Bubics Benedek, Kubik Emese Flóra, Kenyeres Dóra, Kocsis Klára, Major Imola, Tihanyi Barbara és Somodi Imelda: Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához

A kötet az ökológia és a tájépítészet határterületére kalauzolja az Olvasót – a szerzők szándéka szerint – egyszerre szolgál tervezési útmutatóként, valamint a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán folyó tájépítészmérnök-képzés oktatási segédleteként. Olyan kert- és szabadtér tervezési, legfőképpen pedig dísznövény-alkalmazási kérdésekre sorol megoldási javaslatokat, amelyek az ökologikus tájépítészet egy hazánkban ritkán alkalmazott irányzatához, a természetszerű (a természetes látványt megidéző) kertek és szabadterek tervezésének elméletéhez tartoznak.
A kertépítészeti stilizálás során tájak, élőhelyek, társulások karakterét idézzük meg kert- (vagy szabadtér-) építészeti munkában az eredetire jellemző formák, arányok, színek stb. más helyszínen történő újraalkotásával. A kert karakterének kialakításakor jól meghatározott előképre támaszkodunk, jellemzően egy távoli táj hangulatát teremtjük újra. A kötetben bemutatott kutatásban a stilizáláshoz felhasznált előképek körét a megszokottnál közelebbi helyszínről – Magyarországról – választottuk, és leszűkítettük annak természetközeli élőhelyeire. Útmutatást adunk a hazai élőhelyek kertépítészeti stilizálásához, kitérve annak nehézségeire és a módszer megvalósíthatóságának néhány szempontjára is. Reméljük, hogy munkánk számos megvalósuló tájépítészeti tervhez nyújt majd a későbbiekben egyfajta ötlettárat, javaslatcsomagot.