Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra

magyar
Fokozat szint: 
BSc
MSc
PhD
Intézet - hely: 
ÖBI Vácrátót

Örömmel vesszük TDK-zó illetve szakdolgozó biológus hallgatók bekapcsolódását egy erdőökológiai kísérletes kutatásba, amely az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének irányításával zajlik (Vácrátóton), a kísérleti terület kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt. (Pilisszentkereszti Erdészet).
A kutatás során különböző erdészeti kezelések termőhelyre (talaj, mikroklíma), felújulásra és biodiverzitásra (lágyszárúak, bogarak, pókok, talajfauna) gyakorolt hatását vizsgáljuk.
Elvárások:

• Elkötelezettség az ökológia iránt;
• Angol nyelvű szakirodalom feldolgozásának képessége;
• Hajlandóság az adatok kiértékeléséhez szükséges módszerek és szoftverek elsajátításához (elsősorban R környezet);
• Terepmunka szeretete.

Érdeklődni Ódor Péternél lehet az odor.peter@ecolres.hu email címen.

A kísérlet részletes leírása és eredményei a http://piliskiserlet.ecolres.hu/ honlapon találhatók.