PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezető
Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új QGIS-csomagként
Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új ArcMap-csomagként
Többfajú növényi inváziók hatása a növényzet lokális és táji léptékű diverzitására
Térképen ábrázolt karakteres fák tájkarakter-formáló szerepe
Térképen ábrázolt karakteres fák ökológiai értéke
Térinformatikai lehetőségek nem térinformatikai célra fejlesztett szoftverekben
Tájváltozási folyamatok elemzése georeferált katonai térképek segítségével
Táj-, környezet- vagy természetföldrajzi tematikájú online térképes alkalmazás fejlesztése
Táj-, környezet- és/vagy természetföldrajzi feladatok megoldására fejlesztett térinformatikai szoftverek és modulok áttekintése
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
Spontán erdősödő-cserjésedő gyepek vegetációdinamikai vizsgálata az Északi-középhegységben és az Alföldön
Programnyelvek a földrajz és a térinformatika szolgálatában
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben
Potenciális természetes növényzet a tájértékelés szolgálatában
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora
Népi állatismeret ökológiai és természetvédelmi vonatkozásai: etnozoológiai kutatások a Kárpát-medence és Moldva magyarlakta területein
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Milyen természeti, gazdasági és szociális háttérváltozók befolyásolják a hazai ökoszisztéma szolgáltatások területi mintázatait?
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára?
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
Magyarország jövőben várható éghajlatával analóg területek keresése
Magyarország jövőben várható éghajlatának bemutatása online térképes alkalmazással
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján

Oldalak