PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacímcsökkenő sorrend Témavezető
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben
A hazai csípőszúnyog fauna monitorozása innovatív módszerekkel Garamszegi László Zsolt, az MTA doktora
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira
Az eukarióta endomembránok eredete
Beporzó rovarok és virágzó növények közötti interakciók vizsgálata
Beporzó rovarok vizsgálatára irányuló kutatások
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Darwini medicina
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Erdészeti, néprajzi, helytörténeti és agrár szakirodalom ökológiai értelmezésben
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Homoki gyepek restaurációja
Kiskunsági pásztorok és tanyasiak hagyományos ökológiai tudása növények és növényzet kapcsán
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára?

Oldalak