PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezető
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
Kiválasztott település(rész) faállományának felmérése és térinformatikai elemzése
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Kiskunsági pásztorok és tanyasiak hagyományos ökológiai tudása növények és növényzet kapcsán
Homoki gyepek restaurációja
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Erdészeti, néprajzi, helytörténeti és agrár szakirodalom ökológiai értelmezésben
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Dísznövények szerepe a táj- és környezetföldrajzban
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Darwini medicina
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Beporzó rovarok vizsgálatára irányuló kutatások
Beporzó rovarok és virágzó növények közötti interakciók vizsgálata
Az eukarióta endomembránok eredete
Az éghajlatváltozás térképes szemléltetési lehetőségei
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira
A tájföldrajzi tájfogalom társszakmák tájfogalmaihoz fűződő viszonya
A potenciális természetes növényzetet bemutató online térképes alkalmazás fejlesztése
A potenciális természetes növényzet térképes szemléltetési lehetőségei
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése
A hazai csípőszúnyog fauna monitorozása innovatív módszerekkel Garamszegi László Zsolt, az MTA doktora

Oldalak